over ons

Over
Logisticity

De Pool Opleiding Werk Logisticity.brussels is de Spoc-pool voor het Brussels Gewest en de Rand die tot doel heeft het organiseren, het ontwikkelen en het promoten van de opleiding en de tewerkstelling in het domein van transport en logistiek en de Haven van Brussel, evenals sectorale monitoring en het sensibiliseren van de beroepen in de voorgenoemde sectoren ter ondersteuning van de economische en sociale ontwikkeling van het Brusselse grondgebied.

Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, publieke organisaties Actiris, Bruxelles Formation Logistique, Port de Bruxelles, VDAB Brussel, Sfpme en WBF Onderwijs en privé-organisaties LOGOS, SFTL SF Bus/car, SF Verhuizingen, FSAL, SF Handel in brandstoffen bundelen hun krachten om samen Logisticity.Brussels te ontwikkelen

De missies
logisticity

Advies en steun

 • Centraal contactpunt (SPOC) voor Brusselse bedrijven en partners in het domein Transport en Logistiek,
 • Het versterken van adviesdiensten voor bedrijven in domeinen van ons expertisekring.

Opleiding

 • Verbetering van het kwalificatieniveau in de Transport- en Logistiek domeinen,
 • Adequate opleidingen van werkzoekenden,
 • Bijscholing van werknemers, alsook omscholing en jobbehoud,
 • Opleiding van studenten en leerkrachten van het middelbaar en hoger onderwijs.

Terbeschikkingstelling van hoogwaardige infrastructuur en uitrustingen

 • Aan onderwijsinstellingen en opleidingscentra

Tewerkstelling

 • Advies, tewerkstelling, matching van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in Brussel en omgeving,
 • De werkopportuniteiten on Transport en Logistiek in de Haven van Brussel,
 • Ontwikkeling van acties rond tewerkstelling (JobDay, Coachingday, beurzen, enz. …) en het creëren van jobs.

Identificatie en validering van de competenties

 • Identificatie van de competenties,
 • Validering van de competenties van werknemers en werkzoekenden.

Sensibilisering, promotie en imago

 • Promotie van de beroepen en kwalificaties alsook de middelen om ze te bereiken,
 • Promotie van de beroepen en diensten van de Haven van Brussel,
 • Herwaardering van het imago van de betreffende beroepen.

Ontwikkeling van projecten, netwerken en samenwerkingen

 • De oprichting of deelname aan projecten met betrekking tot de Haven van Brussel, het domein Transport en logistiek of ons expertisekring.
 • Alle ontwikkelingen van netwerken en partnerschappen die de realisatie van onze missies bevorderen.

Sectorobservatie en thematische studies

 • Analyse van de supply chain tendensen die invloed hebben op de evolutie van de TL-beroepen in België en Brussel, gebruikt o.a. om de opleidingsprogramma’s en -methodes aan te passen aan deze evolutie.
 • Analyse van de sectorale noden en identificatie van de nieuwe competenties en opleidingsbehoeften.
 • Analyse van gerichte problemen die direct of indirect behoren tot ons vakgebied of expertisegebied.