Ondernemingen

 • Rekruteren

  Wil je hulp bij het aanwerven van personeel? Onze tewerkstellingsconsulenten staan voor je klaar. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  Online rekruteren: autonoom rekruteren

  Plannen om een nieuwe medewerker aan te werven en doe je dat liever volledig zelf? Dan is de online tool ‘My Actiris‘ iets voor jou. Op dit platform kan je vacatures creëren en verspreiden én kan je met behulp van een automatische matching op zoek gaan naar de perfecte kandidaten voor de job.

  Aanwerving met de steun van Actiris

  Het is geen geheim: iemand aanwerven is een lastig karwei. Daarom helpen we je om de ideale kandidaat te vinden! Volledig gratis. Gebruikmaken van de steun van Select Actiris, dat is je rekrutering toevertrouwen aan experten. Klik hier voor meer informatie over Actiris diensten voor werkgevers

  Jobdating

  Logisticity.brussels helpt je graag om evenementen zoals jobdatings te organiseren als je op zoek bent naar specifieke profielen.

  Neem gerust contact met ons op via info@logisticity.brussels

  Samenwerkingsovereenkomst

  Wij bieden samenwerkingsovereenkomsten aan met bedrijven die op zoek zijn naar verschillende profielen. Er kunnen ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten worden in verband met specifieke opleidingen voor niet-standaardprofielen.

  Neem gerust contact met ons op via info@logisticity.brussels

 • Aanwervingspremies

  Kan je een extra personeelslid gebruiken, maar schrikt de financiële impact je af? Wist je dat er heel wat premies beschikbaar zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Een premie geeft je net dat tikkeltje extra financieel comfort om een extra medewerker aan te werven.

  Heb je vragen?

  Neem dan gerust contact op met onze consulente. Zij maakt u graag wegwijs in de verschillende premies waarop je aanspraak kunt maken.

  Evelyne Lange
  Werkgevers consulent POW logisticity
  0499868701
  elange@actiris.be

 • Digitale tools gebruiken

  D-30

  Als je dat wil, kan je, als ondernemer, bij Logisticity een lijst met stagiaires krijgen dertig dagen voordat zij hun opleiding beëindigen.

  Individuele Beroepsopleiding (IBO in het Nederlands / FPIE in het Frans)

  De IBO / FPIE beoogt werkzoekenden de nodige opleiding te geven zodat ze aangesteld kunnen worden in een profiel dat voor een specifieke vacature vereist is. De werkzoekende volgt deze opleiding bij een werkgever die zich ertoe verbindt hem in dienst te nemen voor een periode die ten minste even lang is als de duur van de opleiding. Zo kan de werkgever iemand in dienst nemen, terwijl de kosten voor het opleiden van die persoon beperkt blijven.

  Bekijk onze brochures: Individuele Beroepsopleiding   /  La formation en entreprise (FPIE) : un tremplin vers l’emploi

  Stages aan het einde van een opleiding en alternerend leren

  Aan het eind van een opleiding of in het geval van een alternerende opleiding kan een stagiair zonder onbezoldigd tewerkgesteld worden in een bedrijf. Zo kan de stagiair zich vertrouwd maken met de visie van het bedrijf en kan het bedrijf een beeld krijgen van de kwaliteit van de opleiding en van de vaardigheden van de stagiair voordat het hem of haar in dienst neemt.

  Meer info over de onbezoldigde stage aan het einde van een opleiding

 • Je medewerkers opleiden

  Logisticity.brussels

  Logisticity.brussels is het opleidings- en tewerkstellingscentrum voor beroepen in de logistiek en het transport. Wij verwelkomen je werknemers in onze moderne faciliteiten en met ultramoderne apparatuur.

  Uiteraard kunnen sommige opleidingen ‘à la carte’ worden gevolgd en kunnen bepaalde aspecten gewijzigd worden. Bijvoorbeeld de duur of de plaats van de opleiding (in uw bedrijf of bij Logisticity.brussels).

 • Beroepsbekwaamheden zijn waardevol!

  Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan ze officieel laten valideren en een bekwaamheidsgetuigschrift verkrijgen. Al meer dan vijftigduizend bekwaamheidsgetuigschriften afgeleverd in 48 beroepen!

  Levenservaringen, niet-erkende opleidingen, leren op het werk, … het zijn allemaal kansen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het zou dan ook jammer zijn om hier niet optimaal gebruik van te maken in tijden waarin de concurrentie steeds feller wordt en de technologie zich steeds sneller ontwikkelt. Sinds 2003 is het mogelijk om de kennis en de knowhow die buiten de traditionele opleidingskanalen zijn verworven, officieel te certificeren en valideren door middel van een officieel bekwaamheidsgetuigschrift.

  Bedrijven worden steeds meer aangemoedigd om actief aan dit proces deel te nemen en de validatie van bekwaamheden op te nemen in hun personeelsbeleid. Dit komt immers zowel de bedrijven zelf als hun werknemers ten goede.